Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barn og unges helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.
Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever og foresatte kan ta kontakt ved behov.
Vi oppfordrer foresatte til nyinnflyttede barn og ungdom å ta kontakt med helsesøster for etablering av kontakt.

 

Program for skolehelsetjenesten

5-6 år:             Skolestartundersøkelse: samtale med helsesøster og lege. Hørselsundersøkelse, høyde- og vektmåling. Synsundersøkelse ved behov.

2. trinn:          Informasjon og tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

3. trinn:          Høyde og vekt. Oppfølging ved behov. Helseopplysningsgrupper om å ta vare på kroppen, helse og trivsel

5. trinn:          Intro pubert i jente- og guttegrupper.

6. trinn:           Pubertetsundervisning i jente- og guttegrupper. Informasjon og tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)

7. trinn:          Informasjon og tilbud om vaksine mot humant papilloma virus (HPV) til jenter

8. trinn:          Høyde og vekt. Oppfølging ved behov. Individuell samtale om helse og trivsel.

9. trinn:          Undervisning om seksualitet og samliv

10. trinn:        Informasjon og tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Individuell samtale om helse og trivsel.

 

Videregående skole:
Tilbud om individuell samtale om helse, trivsel og egenomsorg.
Informasjon og tilbud om vaksine mot meningokokksykdom (hjernehinnebetennelse)
Undervisning om psykisk helse.

 

Andre oppgaver som er aktuelle for skolehelsetjenesten

  • Samtaler og oppfølging i.f.t. overvekt, kosthold, spiseforstyrrelser, søvnvansker, sengevæting/dagvæting, vanskelige følelser, mobbing, skilsmisse, sorg, seksualitet, overgrep/vold, rus, atferdsvansker m.m.
  • Deltakelse på foreldremøter og i skolens tverrfaglige team.
  • Undervisning/helseopplysning i klassene.
  • Syn/ hørsel undersøkelse på etterspørsel.
  • Grupper sammen med samarbeidspartnere.
  • Prevensjon, testing for seksuelt overførbare sykdommer, graviditetstest.

 

Nyttige lenker:

Vaksinasjonsprogrammet:                 http://www.fhi.no/artikler/?id=99167

Sengevæting:                                     http://www.torrhelenatten.no/sengevaeting/

Hodelus:                                             http://www.fhi.no/artikler/?id=55885

Grensesetting alkohol og rus:            www.settegrenser.no

Barn og psykisk helse:                       http://www.vfb.no

Nettvett:                                             http://www.nettvett.no/for-foreldre

 

For ungdom:
Har du spørsmål som er vanskelig å stille? Kanskje Klara Klok har svaret:

http://www.klara-klok.no/

Her finner du svar på det meste som ungdom lurer på:

http://www.ung.no/