Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn. Skolefritidsordningen er et populært tilbud og har skoleåret 2020/2021 ligget på rundt 75 barn. SFO er delt i to baser: 3. og 4. trinnet holder til oppe på barnetrinnet, mens 1. og 2. trinn holder til i SFO-bygget.

Barna er engasjert i ulike aktiviteter inne og ute. SFO samarbeider også med blant annet ungdomsklubben, bibliotektet og kulturskolen.
SFO åpner etter endt skoledag til kl. 16.30 og følger skoleruten. 

SFO sine vedtekter finner du her
 

Søknadsfrister SFO - 01.06.2022

 

SFO-plass skole året 2022/2023
Det er eget elektronisk skjema for SFO-plass som du finner her
Søknadsfrist for ordinær SFO-plass er den 01.06.22.

Påmelding til feriedager (ekstra) SFO før skolestart 
Det vil være mulighet for høstens 1. klassinger å søke ekstra (feriedager) SFO-plass fra og med mandag 01.08 til og med mandag 15.08.2022.
Det er eget elektronisk skjema for ekstra SFO før skolestart som du finner her
Søknadsfrist for påmelding ekstra SFO før skolestart er den 01.06.22

Skole- og SFO vil være stengt på grunn av planleggingsdager den:
tirsdag 16.08.2022
onsdag 17.08.2022
torsdag 18.08.2022
fredag 19.08.2022
Skolestart mandag 22.08.2022.

Påmelding/endring av oppholdstid/oppsigelse av SFO-plass.

Påmeldig/hovedopptak av barn skjer innen 1. juni hver vår. Supplerende opptak foretas løpende gjennom skoleåret.

Det er en målsetting at skolefritidsordningen skal kunne tilby plass til alle barn i den aktuelle målgruppen. Hvis det likevel er flere søkere enn skolefritidstilbudet har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:
a) Barn med særskilte behov
b) Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene fører tilsyn med barnet
c) Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning
d) Yngre barn prioriteres framfor eldre barn

Søknad om plass i skolefritidsordningen finner du her​

Oppsigelse av SFO-plassen, må skje skriftlig med 1 måneds varsel regnet fra siste dag i den måneden oppsigelsen leveres. Det skal betales for plassen i oppsigelsestiden. I perioden 01.04 til 01.07 kan det søkes om endret oppholdstid, men plassen kan ikke sies opp.
 

Skjema for oppsigelse av plass, eller endring av oppholdstid  i skolefritidsordningen finner du her

Oppholdstider og foreldrebetaling

Det tilbys følgende typer plasser:
100% plass - SFO tilbud alle dager, mandag til fredag.

80% plass - SFO tilbud på mandag, tirsdag og torsdag. Forestatte må velge om barnet skal ha fri på onsdager eller fredager.

60% plass - SFO tilbud på mandag, tirsdag og torsdag. Fri hver onsdag og fredag.

Priser 2022:
100% plass kr. 2 590- inkl. mat
  80% plass kr. 2 182,- inkl. mat
  60% plass kr. 1 774,- inkl. mat

De gjeldende betalingssatser for SFO, moderasjonsordninger, og gebyrer for sen henting av barn på SFO fastsettes årlig av Lokalstyret i gebyrregulativet.
Longyearbyen lokalstyre sitt gebyrregulativet for 2022 finner du her

SFO-plassen skal betales hver måned på egen tilsendt faktura. 
Foreldrebetalingen faktureres fra det tidspunktet plassen er disponibel.

Det gis søskenmoderasjon (30%) på fast plass fra og med barn 2. barn i SFO eller barnehage. Det gis også søskenmoderasjon for familier om har barn både i barnehage og på SFO.
I disse tilfellene må SFO få beskjed om følgende:

  • navn på barn i barnehage, fødselsdato og navn på barnehage.

Visma flyt skole - App for foresatte

SFO benytter Visma flyt skole som foreldreportal. 
Visma flyt skole  har app for både iOS og Android.

Se her for bruksanvisning for nedlasting av foresatt app - Visma flyt skole