Barnehagerute

Barnehageruta for barnehageåret 2019/20 finner du her

Barnehageruta for barnehageåret 2020/21 finner du her

Søke barnehageplass

Det skal benyttes elektronisk søknadskjema (gjelder for begge barnehagene). Samme skjema benyttes også ved søknad om bytte av barnehage og /eller endret oppholdstid. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Jahre, barnehagefaglig rådgiver, tlf. 415 04 045.

Info om søknadsskjema

Utfylling av skjemaet: Dagligspråk i hjemmet: Dersom barnet har et annet språk enn norsk eller et språk i tillegg til norsk, velg det andre språket i nedtrekkslisten.
Bruk samme skjema til endring av barnehageplass og oppsigelse av barnehageplass

Vedtekter

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager

Opptakskriterier

Ved Longyearbyen lokalstyres barnehager er det to hovedopptak. Søknadsfrist 15. april for opptak f.o.m. skolestart og 15. november for opptak f.o.m. 1. januar.

Barn vil kunne tildeles plass fra og med fylt 1 år.

Ventelister:

Barn som ikke får plass ved hovedopptak eller søker utenom hovedopptak, vil bli satt på venteliste fra ønsket oppstartdato. De vil få tilbud om plass etter hvert som det blir ledig kapasitet ved barnehagene. Opptakskriteriene følges også i denne sammenheng.

Her er hele dokumentet om opptakskriterier for Longyearbyen lokalstyres barnehager

Foreldrebetaling og kostpenger

Mobbeombud

Fylkestinget i Troms har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud.

Mobbeombudet skal passe på at alle barn/elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. 

Jon-Halvdan Lenning er mobbeombudet i Troms fylke. Les mer her

Søknad om dispensasjon fra ferie i skolens sommerferie

Søknad om dispensasjon fra ferie for barnehagebarn i skolens sommerferie

Vedtak i Oppvekst- og kulturutvalget - 04.04.2019: 

OKU fastholder vedtatte barnehagevedtekter i sak PS 6/19 i møte 19.2.2019. Dette vil si at barna skal ha fire uker ferie i året, og at tre av ukene skal avvikles sammenhengende i skolens sommerferie. Dersom noen, på grunn av spesielle forhold i jobb, familiesituasjon eller annet må avvike fra dette har de anledning til å søke sektorsjef oppvekst og kultur om dispensasjon, som så kan innvilge dette.

 

Søknaden må innholde:

  1. Navn på barnet/barna
  2. Navn på barnehage
  3. Tidspunkt for når ferien er planlagt (dato fra – og til)
  4. Grunngivning for dispensasjon (spesielle forhold i jobb, familiesituasjon eller annet)
  5. Underskrift foresatte

 

Søknaden sendes per e-post til sektorsjef Anne Søvold Vikanes,

e-post: anne.vikanes@lokalstyre.no med kopi til postmottak@lokalstyre.no

 

Søknadsfrist: Løpende gjennom året.