Viktig verktøy for oss i tillegg til flyplassen, er fiberkabel og distribuert fibernett til alle husstander og et aktivt forsknings- og utdanningsmiljø. Vi står overfor store og komplekse utfordringer som må løses. Og på denne veien er det plass for utvikling innenfor ulike arena.

I dag har vi et mer allsidig næringsliv hvor reiseliv er den bransjen som har flest ansatte.

Svalbardmeldingen (Meld St 32), som kom i 2016, ble først i penn med tanke på reduksjon i gruveindustrien og har tydelige bestillinger.

  • All ny aktivitet skal i hovedsak skje i Longyearbyen
  • Det skal være et allsidig næringsliv
  • Longyearbyen skal ha helårlige arbeidsplasser samt være et familiesamfunn

Satsningsområdene som Svalbardmeldingen satte fokus på for å komme i mål med bestillingen er blant annet:

  • Forskning og utdanning
  • Romvirksomhet
  • Reiseliv
  • Beredskap


Har du lyst til å snakke med oss, ta kontakt med vår næringsrådgiver og avtal tid for et møte.

PS: Vi har taushetsplikt og vil ivareta konfidensialitet rundt din forretningside.

Satsing på smartby -

Vedtak i lokalstyret 22. mars 2018:

«Satsing på smartby skal være ei hovedretning for Longyearbyen og implementeres i framtidig arbeid og planer. Fundamentert på innovasjon, bærekraftig og effektive løsninger. Lokalstyret ber administrasjonen i sitt arbeide ha fokus på smarte samfunn og innovasjon. 

Lokalstyret mener Longyearbyen har gode forutsetninger for å ta en posisjon som smartby. Målet er at Longyearbyen skal bli lagt merke til som «Smart Arctic City».

Nyttige linker:

(Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme at noe av regelverket og/eller informasjonen kan fravike fra gjeldene retningslinjer for Svalbard).

www.etablerer.no

www.altinn.no

www.skatteetaten.no

www.innovasjonnorge.no

www.brreg.no