Elever
Skoleåret 2017 - 2018 har skolen 239 elever i grunnskolen og 30 elever på videregående avdeling. Kulturskolen tilbyr 107 plasser som er fordelt på 85 elever, som utgjør 2,3 årsverk. Det er 25 barn på venteliste til kulturskolens tilbud. Skolefritidsordningen(SFO) benyttes dette skoleåret av 87 barn.

Ansatte
Inneværende skoleår jobber vel 50 personer, fordelt på ca 45 årsverk, ved skolen. Stillingene omfatter pedagogisk personale, assistenter og merkantilt personale tilknyttet skole (grunnskole 1.-10 og avdelings for videregående skole)og SFO. I likhet med lokalsamfunnet for øvrig, kan det forekomme en del utskiftning i personalet pga generell høy turnover.

Skolebygningen
Skolebygningen er fra 1971 og påbygd i flere omganger. I august 2012 ble en ny paviljong til bruk for SFO og som undervisningsrom for 1. klassetrinn tatt i bruk. Samtidig står det ferdig tre nye klasserom i 2. etasje i den delen av skolebygget som brukes av barnetrinnet. Høsten 2005 ble ny ungdomsskoleavdeling på ca 750 kvadratmeter tatt i bruk, og høsten 2006 ble ombygging av en tilsvarende stor del av eksisterende skolebygg fullført.

Skolens ledelse og administrasjon:
Frode Westby Thorstad - rektor
Eli Kristine Elvheim avd.leder 1-7. trinn
Randi Johnsen - avd.leder 8-10.trinn
Anne-Line Pedersen - avd.leder videregående

Kontakt med skolen
Longyearbyen skole
Pb 350
9171 LONGYEARBYEN
Tlf: 79 02 39 00 /  E-post

Skolens ansatte

Søk i skolens ansatte her

Skolens historie

I 1916 kjøpte Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S ut rettighetene til John M. Longyear og overtok kullgruvedriften i det som etter hvert kom til å bli hetende Longyearbyen. Det kom snart noen få familier til denne ensomme companytown, og dermed noen barn. For bl.a. å ta seg av barna, ble det i 1920 ansatt en prest som i tillegg til å være kirkens tjener, også ble pålagt å være lærer. Denne tilleggsfunksjonen hadde prestene helt fram til 1954.

Først i 1937 ble bruksskolen i Longyearbyen lovfestet. Året etter sto en egen skolebygning ferdig, og året deretter igjen, ble det ansatt en kvinnelig hjelpelærer.

I september 1941 ble Svalbards befolkning evakuert, sovjetborgerne ble sendt hjem og alle nordmennene ble sendt til Storbritannia. I september 1943 ble Barentsburg og Longyearbyen brent av tyske styrker. Men allerede i 1946 startet skolen i Longyearbyen opp igjen, i en nybygd leilighet i et av husene på Haugen. I 1951 kunne skolen flytte inn i moderne lokaler på ”Forsamlingshuset”, der det bl.a. også var et bibliotek.

Den private realskolen, som ble startet opp i 1964, ble avviklet i 1971 samtidig som 9-årig grunnskole ble innført i Longyearbyen. Samme høsten flyttet skolen  inn i nytt, moderne skolebygg med både gym-sal og svømmebasseng.