Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart av delplanarbeid og høring av planprogram.

Delplan for samlet barnehagetilbud. Delplan D52. Høringsfrist 08.03.19.

Longyearbyen lokalstyre har startet arbeid med delplan for samlokalisering av barnehagene i Longyearbyen. Hensikten med delplanarbeidet er å legge til rette for å kunne samle dagens barnehagetilbud til området ved Polarflokken.

Forslag til planprogram finner du i oversikten under. Planprogrammet gir føringer for arbeidet med delplanen.

 

Frist for merknader eller innspill er satt til 08.03.19. Merknader eller innspill kan sendes til postmottak@lokalstyre.no eller Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen