Longyearbyen skole er en grunnskole med videregående avdeling. Videregående avdeling holder til i en egen fløy som sto ferdig i 1995. Elevene på den videregående avdelingen har faste studieplasser på egen lesesal. Gode arbeidsforhold og generelt lavt elevtall i de ulike faggruppene, gir gode arbeids- og læringsforhold. Få elever og nærhet mellom lærere og elevene gir god kontakt og gode samarbeidsmuligheter.

På videregående avdeling er det til sammen 27 elever skoleåret 2017-2018. Dette skoleåret har vi elever på Studiespesialisering på Vg1, Vg2 og Vg3. Vi tilbyr også Vg1 Bygg- og anleggsfag. Nytt av skoleåret er tilbud om Bygg- og anleggsfag med yrkes- og studiekompetanse, en såkalt YSK-modell . Elevene som har valgt denne kombinasjonsmodellen kan oppnå fagbrev i kombinasjon med studiekompetanse. De har et skoleløp på 4-4,5 år.  

Generelt om fagtilbud på videregående trinn
Tilbudet på videregående trinn er Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3. Dersom vi har tilstrekkelig antall elever kan vi tilby fordypning innen både realfag og innen språk, samfunnsfag og økonomi. Skolen tilbyr også det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Bygg- og anlegg Vg1 og Byggteknikk Vg2 dersom det er elevgrunnlag. Dette yrkesfaglige programmet er det vedtatt at skolen skal tilby til og med skoleåret 2022-2023.

Longyearbyen lokalstyre, som er skoleeier, har fått innvilget dispensasjon for at programfag for Vg2 og Vg3 kan gjennomføres med 1 studietime per fag. Fellesfagene historie og religion og etikk tilbys annet hvert skoleår. Elever i Vg1 og Vg2 gjennomfører annet hvert skoleår fellesfag sammen med klassetrinnet over. Skoleåret 2017-2018 tilbyr ikke religion- og etikk-faget, men 113 timers historie-faget (nyere historie) for Vg2 og Vg3. Det gis undervisning i samlet gruppe i kroppsøving og, helt eller delvis i 2. fremmedspråk. Som 2. fremmedspråk tilbys spansk.  

I likhet med elever som bytter skole på fastlands-Norge, kan elever som flytter til eller fra Svalbard måtte ta fag som privatist avhengig av fagtilbudet til skolen man begynner på. Elever som flytter til Longyearbyen må gå opp som privatist i fag som skolen ikke tilbyr, eller fag som ut fra vår lokale modell er lagt til et annet årstrinn enn det som er mest vanlig. Det er viktig at elever som vurderer å flytte til Longyearbyen setter seg godt inn i dette, og vet hva det vil innebære i forhold til undervisning og behov for privatisteksamener. Det anbefales å ta kontakt med avdelingsleder på Vg eller skolens rådgiver.

Utenlandske elever må kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk (nivå 3) før de kan bli tatt opp som elever på Longyearbyen skoles videregående avdeling.

Dersom du ønsker å være elev på vår videregående avdeling og flytte til Svalbard alene, se informasjon under fastlandselevordningen. Fastlandselevordningen gjelder elever på Vg2 og Vg3.