Oppvekst og kulturutvalget (OKU) vedtok i møte 01.12.2020 å legge Ruspolitisk handlingsplan ut på høring.

Ruspolitisk handlingsplan 2020 – 2024 har tatt utgangspunkt i Ruspolitisk handlingsplan 2016 – 2023.

Planen er ment som et overordnet og retningsgivende dokument, og inneholder ikke konkrete tiltak overfor enkeltindivider, grupper eller lokalsamfunnet som helhet. Målsettingen med planen er å få et redskap for å videreutvikle det systematiske og langsiktige rusforebyggende arbeidet i Longyearbyen.

Hovedfokuset er fortsatt på forebygging og det forebyggende arbeidet som gjøres.

(Forslaget til ny ruspolitisk handlingsplan finner du under Vedlegg.)

Innspill og kommentarer kan sendes til Longyearbyen lokalstyre, pb. 350, 9170 Longyearbyen eller på e-post 

 

Høringsfrist er satt til 10.01.2021.