Reglene om inntak på særskilt grunnlag, jf. forskrift til opplæringsloven kap. 6, gjelder ikke på Svalbard. Norske elever bosatt på Svalbard som søker inntak på særskilt grunnlag, har slik rett i fylket de er folkeregistrert. Det er videre et vilkår for inntak at søker må ha gode nok språkkunnskaper i norsk til å få forsvarlig utbytte av undervisningen uten særskilt språkopplæring. Søknadsfrist er 1. februar og det er lokalt opptak utenfor Vigo. Nye familier hvor ungdommen ikke har søkt iht til fristen bes ta kontakt med rektor. Det er egen søknadsfrist for opptak av fastlandselever primo mars.