Videregående opplæring på Svalbard

Videregående opplæring holder til i en egen fløy sør-vest i skolebygget. Elevene på videregående har faste studieplasser på egen lesesal. Gode arbeidsforhold og generelt lavt elevtall i de ulike faggruppene, gir gode arbeids- og læringsforhold. Få elever og nærhet mellom lærere og elevene gir god kontakt og gode samarbeidsmuligheter.

På videregående er det til sammen 41 elever skoleåret 2019-2020. Dette skoleåret har vi elever på Studiespesialisering på Vg1, Vg2 og Vg3. Vi tilbyr videre Bygg- og anleggsfag og Bygg- og anleggsfag med yrkes- og studiekompetanse, YSK-modell.

Inntak videregående opplæring Svalbard

Det er lokalt inntak til den videregående opplæringen på Svalbard. Søknadsfrist er 1. februar og søknadsskjema legges ut på våre hjemmeside i midten av desember årlig. Dersom du ønsker å søke på vg2 eller vg3 og er elev ved en skole på fastlandet i dag, se informasjon under: Fastlandselevsøker.

Utenlandske elever må kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk (nivå 3) før de kan bli tatt opp som elever i videregående opplæring her.

Inntaksforskrift for videregående opplæring på Svalbard.

Utdanningsprogram og fordypning

Vi tilbyr utdaninningsprogrammene studiespesialisering og bygg- og anleggsteknikk. I tillegg har vi bygg- og anleggsteknikk med YSK (yrkes- og studiekompetanse).

 

Studiespesialisering

Dersom det er elevgrunnlag tilbyr vi fordypning innenfor både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Vi har en lokal modell for videregående opplæring. Modellen vår innebærer blant annet at fag kjøres for flere trinn samtidig og/eller for flere ulike fag samtidig:

 

Kroppsøving

Alle elever på videregående som har faget gjennomfører det samtidig med 2 lærere. (YSK-elever fra vg3 og noen deltidselever har ikke dette faget)

 

Fremmedspråk spansk

Spansk fremmedspråk – kjøres delvis med alle nivåer samkjørt, noe tid alene til ulike nivåer.

 

Programfag

I utgangspunktet kjøres alle programfag med 1 deløkt (45 min) studietid hvor elevene jobber med et spesifikt oppdrag formidler fra faglærer. Elevene skal være på skolen i studietiden.

 

Historie og religion og etikk

Vi tilbyr eldre historie (56 årstimer) annet hvert år med vg1 og vg2 sammen, og året etter nyere historie (årstimer) med vg2 og vg3 sammen.

Det året vi kjører eldre historie, tilbyr vi også Religion for vg2 og vg3 sammen. Dette kjøres faget gjennomføres altså annet hvert år.

Elever på vg1 og vg2 gjennomfører annet hvert skoleår fellesfag sammen med klassetrinnet over. Skoleåret 2019-2020 tilbys ikke religion- og etikk-faget, men  hsitorie (113 timer - nyere historie) for vg2 og vg3. 

 

Bygg- og anleggsteknikk

Skolen tilbyr yrkesfaglig utdanningsprogram bygg- og anleggsteknikk. Dette yrkesfaglige programmet er det vedtatt at skolen skal tilby til og med skoleåret 2022-2023.

 

Privatisteksamen i fag

I likhet med elever som bytter skole på fastlands-Norge, kan elever som flytter til eller fra Svalbard måtte ta fag som privatist avhengig av fagtilbudet til skolen man begynner på.

Elever som flytter til Longyearbyen må gå opp som privatist i fag som skolen ikke tilbyr, eller fag som ut fra vår lokale modell ikke tilbys hvert skoleår. Det er viktig at elever som vurderer å flytte til Longyearbyen setter seg godt inn i vår lokale modell, og er kjent med konsekvenser i forhold til undervisning og privatisteksamener. Det anbefales å ta kontakt med skolens rådgiver eller avdelingsleder videregående. Dersom du vurderer å flytte til Svalbard, kontakt gjerne din rådgiver på nåværende skole. 

Dersom du ønsker å være elev på vår videregående avdeling og flytte til Svalbard alene, se informasjon under fastlandselevordningen. Fastlandselevordningen gjelder elever på vg2 og vg3.

 

Bygg- og anleggsteknikk med YSK

Elevene som har valgt denne kombinasjonsmodellen kan oppnå fagbrev i kombinasjon med studiekompetanse. De har et skoleløp på 4-4,5 år. 

Yrkesfaglige modeller Longyearbyen skole

Fastlandselever

Fastboende elever kan søke om skoleplass ved skolens videregående avdeling. Utenlandske elever må ha oppnådd kompetansemål på nivå 3 i læreplan for grunnleggende norsk for å få skoleplass.

Longyearbyen skole har i en årrekke tilbudt skoleplass til elever som ikke er fastboende i Longyearbyen. Skolen formidler leie av hybel til fastlandselever. Disse såkalte ”fastlandselevene” kan tas opp som elever på vg2 eller vg3 på skolens videregående avdeling. Ordningen er ment å bidra positivt til både skole- og ungdomsmiljøet. I tillegg til at søkere vurderes på bakgrunn av faglig styrke (karaktersnitt 4 eller høyere og lite fravær), er det å være ansvarsbevisst, selvstendig, utadvendt og engasjert viktige søkerkriterier. Fastlandselever må ha høy sosial kompetanse og positive fritidsinteresser.

Et skoleår på Svalbard – en opplevelse i seg selv!

  • Små elevgrupper og et godt læringsmiljø
  • En annerledes skolehverdag i en 1.-13. skole
  • Egenartet og spennende natur med unike turmuligheter
  • Godt aktivitetstilbud innenfor idrett
  • Rikt kulturliv
  • Særegne opplevelser i mørketid og midnattssol
  • Sosialt miljø og hyggelige mennesker

Kan du tenke deg et skoleår på videregående trinn ved verdens nordligste skole - slik går du frem om du vil bli "fastlandselev":

Vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrift fra første halvår inneværende skoleår hvis du søker vg2 og fra Vg1 samt første halvår vg2 hvis du søker skoleplass på vg3 legges ved utfylt søknadsskjema. I tillegg til søknaden skal du skrive en presentasjon der du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker å gå på skole på Svalbard. To voksenpersoner som kjenner deg godt, men som ikke er i familie med deg (for eksempel lærer, trener eller venn av familien), skal dessuten skrive en uttalelse/anbefaling som sendes direkte til skolen.


Mangelfulle søknader blir ikke vurdert. Aktuelle søkere og deres referanser vil bli kontaktet for intervju.

Søknadsfrist er 1. februar hvert år.

Longyearbyen skole
v/avdelingsleder videregående avdeling
Postboks 350
9171 Longyearbyen

Ta gjerne kontakt direkte med leder for videregående på e-post eller telefon 79 02 21 50 dersom du ønsker mer informasjon.

Privatisteksamen

Ved vår videregående avdeling tilbyr vi kandidater å avlegge privatisteksamen. Vi tilbyr dette i nært samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Oppmelding til privatisteksamen skjer på www.privatistweb.no . For våreksamen melder du deg opp mellom 15. januar og 1. februar for høsteksamen mellom 1. og 15. september.

Kandidater som ønsker å avlegge eksamen ved Longyearbyen skole må FØR de melder seg opp ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Når det gjelder muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må kandidaten reise til Tromsø og avlegge eksamen i regi av Studiekompetanse Tromsø. 

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og velger Studiekompetanse Tromsø (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag) på privatistweb.no. For mer informasjon, trykk her.

Betaling med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

Privatisteksamen i muntlige kan ikke avvikles ved Longyearbyen skole våren 2020, dette kan først gjennomføres til høsten 2020. 

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. Se Troms fylkes nettside: http://www.tromsfylke.no

Oppmelding for høsten skjer innen 1. februar 2020. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Rammeverk og eksamensveiledning finner du her

Anne-Line Pedersen, tlf. 79 02 39 01 / 908 909 41.

Videregående avdeling

Longyearbyen skole

Eksamen