UHU er de eldste ungdommene i Longyearbyen sin møteplass. Her kan ungdommer i alderen alderen 16 – 20 år (videregående skole + læringer) møtes i husets åpningstider. 

åpningstider.jpgOnsdag: 18:00 - 20:00
Torsdag: 18:00 - 21:00
Fredag: 18:00 - 24:00

UHU holdes også åpent 1 lørdag i måneden, og ved spesielle arrangement. Disse åpningstidene annonseres fortløpende.

Aktiviteter

Sko.jpg

UHU er et tilbygg til ungdomsklubben med egen inngang. Huset inneholder et stort og et mindre oppholdsrom, scene og kjøkken. Man kan møtes for å spille på Playstation og Wii, se film, spille biljard eller lage mat sammen. Ved siden av å være et aktivitets- og oppholdssted for medlemmene, blir huset brukt til andre arrangementer i ungdomsregi; konserter, workshops foredrag og ungdomspolitiske møter.

Ungdomsmedvirkning

UHU er utviklet etter råd og ønsker fra ungdommene selv. I tett dialog med ansatte i Ung i Longyearbyen arbeider medlemmer med å gi huset aktivitet og innhold samt å trekke opp rammer for driften. Det arrangeres regelmessige allmøter, der alle medlemmene kan møte. Her diskuterer og bestemmer brukergruppa organisering, regler, drift, aktiviteter, egen trivsel, husets inventar og økonomi. 

Ungdom og Fritid

Longyearbyen ungdomsklubb er medlem av Ungdom og Fritid. De er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Gjennnom Ungdom og Fritid kan vi søke frifond- midler, arrangere kurs for ungdom og ansatte samt delta på Stormøte og Landsting.