Stenging / åpning av abonnement

Mitt abonnement er stengt og jeg har ikke lenger strøm. Hva gjør jeg? Har du ubetalte strømfakturaer  må de først betales. Kontakt Kredinor på telefon: 06900.

For gjenåpning av ditt abonnement etter ubetalte faktura er betalt:  ta kontakt med leder nett Yngve Pettersen (tlf. 906 43 484) eller send en e-post.

Måleravlesning

For kunder med manuelle strømmålere (ikke fjernavleste) er fristen for måleravlesning den 1. i hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Ved fravær på datoen kan avlesningen leveres i forkant slik at en unngår stipuleringer.

Avlesningene kan leveres på følgende måter:

  • Via kundeweb
  • Via epost
  • SMS til tlf. 940 23 288
  • Via Infotorget på tlf. 79 02 21 50

Oppgi kundenummer eller navn, målernummer og målerstand.

Bestilling og oppsigelse av strøm i bolig/ hytte og byggestrøm

Du som kunde er ansvarlig for å melde skriftlig ifra ved til- og fraflyttinger. Våre elektroniske skjemaer finner du her.

For nye strømkunder/flytting fra Svalbard/utflytting i Longyearbyen uten opprettelse av nytt abonnement: benytt skjemaet "Måleravlesning flytting til/fra Svalbard
For kunder som flytter internt i Longyearbyen og skal opprette nytt strømabonnement: benytt skjemaet "Måleravlesning internt i Longyearbyen"

Ta kontakt på e-post eller Infotorget tlf. 79 02 21 50 ved spørsmål.

Fakturering

Det faktueres hvert kvartal, det vil si hver tredje måned. For kunde med manuelle strømmålere vil forbruket bli stipulert ved manglende avlesning. Det oppfordres til jevnlig avlesning av måler.

For privatkunder tilbys eFaktura, avtalegiro og via e-post. Bedriftskunder tilbys faktura via EHF eller e-post.

Ta kontakt med oss her hvis du ønsker å endre fakturaform.

Informasjon om målere

Har du en måler som skal være fjernavlest, men det står "stipulert" når du mottar faktura?  De målere hvor fjernavlesing ikke fungerer, må du som kunde lese av manuelt inntil videre. Alle målere skal skiftes i løpet av 2019.

Har du flere spørsmål angående målere kan Leder nett kontaktes.

 

Strømpriser

Strømprisene til Longyearbyen lokalstyre regulerer årlig via vedtatt gebyrregulativ. 

Prisene for 2018 finner du her.

Prisene for 2019 finner du her.

Fjernvarme

Kontaktinformasjon ved manglende varme

Ved lekkasjer eller feil og skader på rør i bakken, rørkasser, undersentraler eller fyrhus: 
Driftingeniør fjernvarme via e-post.

Dersom undersentralen for ditt hus driftes av Longyearbyen lokalstyre ber vi deg ta kontakt ved mangel på radiatorvarme eller kaldt og varmt tappevann:
Driftingeniør fjernvarme via e-post.

Ved akutte problemer utenfor arbeidstid:
Rørleggervakta på tlf. 900 42 509

Oppkobling på fjernvarmenettet

Her kommer det mer info.