I 1916 kjøpte Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S ut rettighetene til John M. Longyear og overtok kullgruvedriften i det som etter hvert kom til å bli hetende Longyearbyen. Det kom snart noen få familier til denne ensomme companytown, og dermed noen barn. For bl.a. å ta seg av barna, ble det i 1920 ansatt en prest som i tillegg til å være kirkens tjener, også ble pålagt å være lærer. Denne tilleggsfunksjonen hadde prestene helt fram til 1954.

Først i 1937 ble bruksskolen i Longyearbyen lovfestet. Året etter sto en egen skolebygning ferdig, og året deretter igjen, ble det ansatt en kvinnelig hjelpelærer. 

I september 1941 ble Svalbards befolkning evakuert, sovjetborgerne ble sendt hjem og alle nordmennene ble sendt til Storbritannia. I september 1943 ble Barentsburg og Longyearbyen brent av tyske styrker. Men allerede i 1946 startet skolen i Longyearbyen opp igjen, i en nybygd leilighet i et av husene på Haugen. I 1951 kunne skolen flytte inn i moderne lokaler på ”Forsamlingshuset”, der det bl.a. også var et bibliotek.

Den private realskolen, som ble startet opp i 1964, ble avviklet i 1971 samtidig som 9-årig grunnskole ble innført i Longyearbyen. Samme høsten flyttet skolen  inn i nytt, moderne skolebygg med både gym-sal og svømmebasseng.

 l skoleokt 99
Skolen i oktober 1999

Norges siste verksskole ble avviklet i 1976 og Staten, ved Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, overtok samtidig driften av skolen. Fra 1977 fikk Longyearbyen skole, som i utgangspunktet er en grunnskole, en videregående avdeling. Skolefritidsordninger ble etablert fra høsten 1991, og fra januar 1999 overtok skolen den private Musikkskolen (Kulturskolen). Skolen har i flere år hatt norskundervisning for fremmedspråklige voksne.

Det er nok uvanlig at en norsk grunnskole har så mange oppgaver, men det kommer av at Longyearbyen ikke er egen kommune. I tillegg er Longyearbyen skole verdens nordligste skole.
  
 

Hallvard Holm
Tidl. rektor