Midt i skolen ligger skolebiblioteket. Det har en selvbetjent utlånsordning og er derfor åpent så lenge skolen er åpen.  Skolebiblioteket har vært et satsingsområde over flere år. Dette gjenspeiles i en stor og oppdatert boksamling. Det er et mål å ha en samling som imøtekommer behovene fra alle, fra første trinn til videregående skole. Biblioteket er bemannet med skolebibliotekar deler av skoleuka. Skolebibliotekaren er ansvarlig for daglig drift og bruk av skolebiblioteket. Bibliotekaren skal også veilede elever og lærere, gi støtte til arbeid med fag og prosjekter og stimulere til økt lesing. Bibliotekaren tar i mot klasser til faste tider. Elevene blir presentert bøker i tillegg til at de får opplæring i bruk av biblioteket.