Rådgiver
Rådgiver Ane L. Fossnes har kontor ved skolebiblioteket og tilbyr følgende tjenester:

Lånekassen
Brosjyrer
Hjelp til utfylling av søknadsskjema på nett
Spørsmål om rettigheter og regler

Yrkes- og utdanningsorientering
Individuelle samtaler/råd
Hjelp til å finne informasjonsmateriell
Obligatorisk samtale med alle i vg3

Hjelp til søknad videregående skole
(Søknadsfrister: særskilt inntak 1.februar, ordinært inntak 1. mars)
Nettsøknad på www.vigo.no

Hjelp til søknad høgere utdanning
(Søknadsfrist 15.april)
Nettsøknad på www.samordnaopptak.no

Oppfølgingstjenesten
Hjelp til elever som velger bort ordinært opplegg.

Sosialpedagogiske oppgaver
”En voksen å snakke med”. Kom gjerne innom for en samtale dersom det er noe du trenger å snakke om med en voksen. Det kan gjelde personlige forhold, problemer relatert til medelever/lærere/skolen, eller forhold hjemme. Terskelen er lav, så ikke vær redd for at en sak er for liten – eller for stor – til å ta opp.

Nyttige nettsteder
www.vilbli.no (videregående opplæring)
www.utdanning.no (videregående og høyere utdanning)
www.veilederforum.no (generell info)
www.studieriutlandet.no (studier i utlandet)
www.rådgivernett.no (generell info)

Oppslagstavlen ved datarommet er rådgivers forum. Der henger informasjon angående utdanning/yrker i inn- og utland. I hyllene utenfor rådgiverkontoret finnes ulike studiekataloger fra folkehøyskoler, høyskoler, universiteter og andre institusjoner. Disse kan dere fritt forsyne dere av.

Rådgivers kontortid er oppslått på døren og på ITL. Velkommen inn til en prat.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 79023906
Mail: ane.fossnes@lokalstyre.no