Oppmelding til privatisteksamen for våren skjer på www.privatistweb.no innen 1.2.2020.

Kandidater som ønsker å avlegge eksamen ved Longyearbyen skole må FØR de melder seg opp ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Når det gjelder muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må kandidaten reise til Tromsø og avlegge eksamen i regi av Studiekompetanse Tromsø. 

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og velger Studiekompetanse Tromsø (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag) på privatistweb.no. For mer informasjon, trykk her.

Betaling med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

Privatisteksamen i muntlige kan ikke avvikles ved Longyearbyen skole våren 2020, dette kan først gjennomføres til høsten 2020. 

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. Se Troms fylkes nettside: http://www.tromsfylke.no

Oppmelding for høsten skjer innen 1.2. 2020. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Anne-Line Pedersen, tlf. 79 02 39 01 / 908 909 41.

Videregående avdeling

Longyearbyen skole