Kandidater som ønsker å avlegge eksamen ved Longyearbyen skole må FØR de melder seg opp ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Når det gjelder muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må kandidaten reise til Tromsø og avlegge eksamen i regi av Studiekompetanse Tromsø. Dette kan også være tilfelle for muntlig eksamen, men i de fleste tilfeller kan dette avlegges gjennom bruk av Skype el.l.

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og ved Studiekompetanse Tromsø (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag)

Betaling med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. Se Troms fylkes nettside: http://www.tromsfylke.no

Oppmelding for høsten skjer innen 15.09.2019. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Ane Fossnes, tlf. 79023906 / 995 41 109
Randi Johnsen, tlf. 922 12 314

Videregående avdeling

Longyearbyen skole