Barnehagerute

Barnehageruta for barnehageåret 2019/20 finner du her

Barnehageruta for barnehageåret 2020/21 finner du her

Søke barnehageplass

Klikk HER for å søke barnehageplass (gjelder for begge barnehagene). Her skal også søknad om bytte av barnehage og /eller endret oppholdstid søkes. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Jahre, barnehagefaglig rådgiver, tlf. 415 04 045.

Vedtekter

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager

Opptakskriterier

Ved Longyearbyen lokalstyres barnehager er det to hovedopptak. Søknadsfrist 15. april for opptak f.o.m. skolestart og 15. november for opptak f.o.m. 1. januar.

Barn vil kunne tildeles plass fra og med fylt 1 år.

Ventelister:

Barn som ikke får plass ved hovedopptak eller søker utenom hovedopptak, vil bli satt på venteliste fra ønsket oppstartdato. De vil få tilbud om plass etter hvert som det blir ledig kapasitet ved barnehagene. Opptakskriteriene følges også i denne sammenheng.

Her er hele dokumentet om opptakskriterier for Longyearbyen lokalstyres barnehager

Mobbeombud

Fylkestinget i Troms har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud.

Mobbeombudet skal passe på at alle barn/elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. 

Jon-Halvdan Lenning er mobbeombudet i Troms fylke. Les mer her