Definisjoner på krenkende ord og handlinger:

Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelig ting mot enannen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskeligfor å forsvare seg.
Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.

Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.

Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse.

Definisjonene er hentet fra Utdanningsdirektoratet