Skoleåpning - info til foresatte

Til foresatte på 1.- 4. trinn og SFO
Her følger viktig informasjon i forbindelse med skoleåpningen på mandag 27.04.2020. Det kommer mer utfyllende informasjon i løpet av uken.
 
Det er fortsatt ikke registrert smitte på Svalbard, og vi føler oss sikre på at det er trygt for barn og voksne at skolen åpner på mandag. Vi tar selvsagt nødvendige forholdsregler, og forventer at alle bidrar til at risikoen for smittespredning blir så lav som mulig.  Vi tar selvsagt nødvendige forholdsregler, og forventer at alle bidrar til at risikoen for smittespredning blir så lav som mulig.
 
Vi forholder oss til Veileder om smittevern for skoletrinn 1. – 7. trinn, samt de råd og anbefalinger vi får fra smittevernoverlegen på Longyearbyen sykehus. 
Det er tre grunnpilarer for å bremse smittespredning organiseringen hviler på:
1. Syke personer skal ikke være på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
 
For å lette den praktiske organiseringen av skoledagen og SFO-dagen blir det lik inndeling av dagene gjennom hele uken.
SFO-tilbudet vil være redusert i hvert fall i uke 18.
 
Åpningstid uke 18
Skole: 8.15 – 13.00 (hver dag)
SFO-tilbud: 13.00 – 15.30 
 
Organisering av skoledagen
 
Kohorter 
Elevene på hvert trinn er delt i kohorter med ca. 15 elever i hver (eller færre): 
1.trinn: 2 kohorter. 3 voksne. 
2.trinn: starter som en kohort. Ved flere enn 15 elever deles trinnet i to. 2 voksne.
3.trinn: 2 kohorter. 2 voksne + ass. enkeltelev. 
4.trinn: 2 kohorter. 2 voksne + ass. enkeltelev. 
 
Oppstart 
Alle elevene starter skolen kl.8.15
Lærere møter gruppene på fast oppmøtested i skolegården og tar de med inn på skolen:
1.trinn: møter ved sin inngang. Står i rekke på gangveien. 
2.trinn: oppmøte ved utebod.
3.trinn: oppmøte ved hallen. Inngang gjennom hallen. 
4.trinn: møter på høyre side av trappa. 
 
Friminutt
Trinnene følger ordinær plan for friminutt på 2 x 30 min kl.10:00 og kl. 12:00.
Det blir forsterket tilsyn med elevene i pausene.
 
Renhold
ISS setter inn forsterket renhold i denne perioden, og en person vil jobbe på barnetrinn/SFO fra 09:00-17:00 med renhold. Gjelder alle berøringsflater, toaletter, håndvasker og nedre del av vegg. Alle rom skal ha enkel tilgang på håndsprit, papirservietter og våtservietter. Toaletter blir vasket ca en gang pr. time.
 
Overgang skole-SFO
Overtar elevene i klasserommet. Barna spiser inne, går ut etterpå.
Barna følger sine kohorter i SFO, og bruker samme rom som i skoletida.
 
Noen viktige punkter:
• Gjeldende karantenebestemmelser må følges av alle.
• Elever og ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal være hjemme.
• 2.-4. trinn må hente poser med klær på skolen i løpet av torsdag 23.04.  Garderobene skal vaskes grundig.
• Elevene på hvert trinn er delt i kohorter med ca. 15 elever i hver (eller færre). Disse gjelder for skole og SFO. «Det er en fordel at elevene ikke omgås mange andre barn på fritiden»,     Veileder om smittevern, s. 8. Lærerne sender ut oversikt over hvilken kohort barnet tilhører før helgen. Mandag vil lærere ta imot elevene på morgenen, og organisere inngang gruppevis.
• Foresatte skal ikke inn i skolebygget. Levering og henting skjer utendørs.
• Matpakke både til skole og SFO første uka.
• Det blir ikke matservering på SFO i uke 18. Alle barna må ha med ekstra mat.
• Barna skal være mye ute, både i skole- og SFO-tid. Ta med varme klær + skiftetøy. 
• Øv på god håndvask sammen med barnet, og snakk om viktigheten av å holde avstand.
• Se denne lille filmen sammen med ditt barn, og øv på håndvask hjemme. Se her
• De ansatte vil få en gjennomgang av korrekt håndvask med helsesykepleier før helgen, og elevene det samme i løpet av mandagen.
 
Vi kommer helt sikkert til å gjøre større eller mindre endringer etter hvert som vi ser hvordan organiseringen fungerer. Har du spørsmål som angår ditt barn retter du dem til kontaktlærerne. Har du mer generelle spørsmål om f.eks. organiseringen el.l. ber vi dere samle dem hos foreldrekontaktene slik at vi kan koordinere informasjonsflyten best mulig. Vi vil ta initiativ til hyppige samtaler med foreldrekontaktene i klassene.
All informasjon er med forbehold om endringer.

 

 


 

Innskriving av høstens 1. klassinger for skoleåret 2020/2021

Innskriving
Foresatte som har barnsom skal begynne i 1. klasse ved Longyearbyen skole høsen 2020,må sender inn elektronisk skjema "innskriving av elever ved Longyeabyen skole"
Skjemaet finner du her

Det blir foreldremøte for foresatte til høstens førsteklassinger tirsdag 19.05.2020 kl. 18:00, i skolens SFO lokaler, såfremt smittevernhensyn tillater det. I motsatt fall vil vi legge til rette for en form for nettmøte.
 

SFO-plass skoleåret 2020/2021
Det er eget lektronisk ssøknadsskjema for SFO-plass som heter "SFO-søknad om plass i skolefritidsordningen". Søknadsfristen for ordinær SFO-plass for skoleåret 2020/2021 er den 15.06.2020.
Søknadsskjema finner du her

 

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Beskjed fra skolens helsesykepleier
Jeg er på jobb, og vil gjerne være tilgjengelig for dere. Dere kan sende meg melding til  «Helsesykepleier i Longyearbyen» på Messenger,
eller ringe/sende SMS på tel. 46853791. Her kan dere spørre om hva som helst, eller bare ta en prat hvis dere vil det. Jeg svarer så fort jeg kan.
Hilsen Marianne W. Thorstad

Midlertidig unntak for dokumentasjonskrav ved fravær

Info fra Utdanningsdirektoratet - midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.
Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.
Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.
Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020.
Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Diverse skjemaer

Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.