Informasjon til elever og foresatte - oppdaterte retningslinjer

Informasjon til elever og foresatte i forbindelse med oppdaterte retningslinjer fra myndighetene

Myndighetene har publisert ny informasjon om smitteverntiltak. Det innebærer blant annet at man har beskrevet en trafikklysmodell for nivåinndeling av smitteverntiltak. Fra og med tirsdag kan skolen organisere etter gult nivå.

I praksis blir det ingen større endringer på organiseringen av skoledagen fra slik det er i dag. Vi fortsetter med nåværende organisering ut skoleåret. Oppstarts- og avslutningstider beholdes, det samme med utetider (pauser) og organisering av uteområdene. Det som kan endres, er hvordan lærerne ønsker å organisere undervisningen i klasserommet. Fra tirsdag kan en klasse være sammen i klasserommet, og kravet om 1 meters avstand i klasserommet bortfaller. Vi vil understreke at det er opp til lærerens pedagogiske skjønn å vurdere hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen i klasserommet. Elever og ansatte skal fortsatt unngå fysisk kontakt så langt det lar seg gjøre, og hygienereglene er minst like viktige fra nå og fremover.

SFO vil ha normale åpningstider (åpent til kl. 1630) f.o.m. 8. juni.

Det er lett å tenke at når myndighetene reduserer strengheten på smitteverntiltakene da er faren over, og vi kan gå tilbake til normalen. Vi er dessverre ikke der ennå. På mange måter kan man si at vi i Longyearbyen har vært i en «øve-fase», mens fra 1. juni er vi over i «prøve-fasen». Det vil si at når det nå åpnes for turister fra fastlandet og karantenebestemmelsene for fastboende er opphevet, vil det formodentlig bli større risiko for smittespredning. Dermed vil det være svært viktig at gjeldende smittevernregler overholdes.

I sammenhengen vil vi presisere noen punkter fra de nasjonale veilederne:
- Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveis-infeksjoner.

Når skal elever og ansatte komme på skolen?:
o Når de ikke har symptomer på sykdom.

o Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.

o Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).

- Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?
- Elever og ansatte med luftveissymptomer:

o Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

o Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:
    Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no ). Retningslinjer til forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.

Utfyllende informasjon kan dere finne du her
Hvis du har spørsmål som dreier seg om deg (elev) eller ditt barn retter du dem direkte til kontaktlærer eller skoleledelsen. Spørsmål som er av mer generell karakter eller angår flere bes kanaliseres via foreldrekontaktene i klassen.

Longyearbyen, 29.05.20

Vennlig hilsen
Frode W. Thorstad
rektor

Kulturskole skoleåret 2020/2021 - søknadsfrist 7. august 2020.

Søkeportalen er nå åpnet på kulturskolens hjemmesider. Søknadsfristen er den 7. august 2020.
Alle tidligere elever oppfordres til å søke innen utgangen av juni.

Trykk her for komme til kulturskolens søknadsportal.

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Beskjed fra skolens helsesykepleier
Jeg er på jobb, og vil gjerne være tilgjengelig for dere. Dere kan sende meg melding til  «Helsesykepleier i Longyearbyen» på Messenger,
eller ringe/sende SMS på tel. 46853791. Her kan dere spørre om hva som helst, eller bare ta en prat hvis dere vil det. Jeg svarer så fort jeg kan.
Hilsen Marianne W. Thorstad

Midlertidig unntak for dokumentasjonskrav ved fravær

Info fra Utdanningsdirektoratet - midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.
Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.
Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.
Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020.
Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Diverse skjemaer

Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.