Aktuell info

Beskjed fra skolens helsesykepleier
Jeg er på jobb, og vil gjerne være tilgjengelig for dere. Dere kan sende meg melding til  «Helsesykepleier i Longyearbyen» på Messenger,
eller ringe/sende SMS på tel. 46853791. Her kan dere spørre om hva som helst, eller bare ta en prat hvis dere vil det. Jeg svarer så fort jeg kan.
Hilsen Marianne W. Thorstad

Til foresatte og elever ved Longyearbyen skole
Etter nasjonale vedtak stenges skolen og SFO fra kl. 18.00 den 12.03.2020. Stengingen gjelder foreløpig t.o.m. 26.3.20, men kan forlenges. Opplæringen vil i den grad det er mulig bli ivaretatt gjennom nettundervisning og/eller annet opplæringsmateriell. Barn under 12 år av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner vil kunne få et omsorgstilbud på skolen. Hvis du tror dette gjelder deg, ta kontakt med rektor. Det vil bli gitt ytterligere informasjon om undervisning fra kontaktlærerne på de ulike trinnene og fra skolen fortløpende.
For barnetrinnet gjelder følgende:
Fredag 13.03. vil lærerne bruke dagen til å utvikle oppgaver og opplegg. Lærerne vil informere sin klasse fortløpende.
For ungdomstrinnet og videregående gjelder følgende for fredag 13.03: Undervisningen ivaretas via digitale hjelpemidler, og følger ordinær timeplan så langt det er mulig.
Helsedirektoratet oppfordrer også sterkt til å unngå fritidsreiser. Legg merke til at alle som har vært på reise utenom Norden, fra 27. februar, skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette gjelder elever, ansatte og foresatte.
For mer info se her
 

Info fra Utdanningsdirektoratet - midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner
Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.
Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.
Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.
Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020.
Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.


Søk skoleplass videregående opplæring ved Longyearbyen skole
Se mer info under fanen videregående avdeling øverst på siden.
Vi har lokalt opptak til videregående opplæring, og du må søke skoleplass på søknadsskjemaet som du finner her

Diverse skjema
Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.