Longyearbyen skole ønsker at elever på 7.trinn skal få reise på leirskoleopphold. Hovedmålsettingen for skolen ved å tilby leirskole for elevene er følgende:

  • Vi vil at elevene skal få anledning til å få en naturmessig og pedagogisk opplevelse som er ulik den vi har mulighet for å gi på Svalbard. 
  • Vi vil at det faglige innholdet skal dekke flere kompetansemål i mange ulike fag som det kan være vanskelig å gjennomføre på vår skole. 
  • Vi vil at leirskoleoppholdet skal gi våre elever anledning til å møte elever fra andre plasser og hverandre i en ny setting utenfor Svalbard og bidra til gi god sosial læring i tillegg til den teoretiske og praktiske opplæringen elevene får.

Fra skoleåret 2015 har Longyearbyen skole inngått en avtale med Knattholmen kystleirskole ved Sandefjord. Oppholdet legges til tidlig høst og har en varighet på 5 dager.