Kulturskoletilbud 2020-2021

Søknadsportalen er åpen:
https://nolongyearbyen.speedadmin.dk/registration#/

SØKNADSFRIST  7/8.

Alle tidligere elever opfordres til å søke innen utgangen av juni.