Ved problemer med pålogging eller andre ting vedrørende skolens IT-systemer, ta kontakt med skolens IKT-konsulent.

 

Læringsplattform: Skolen bruker It's learning som læringsplattform. Ukeplaner, beskjeder, prøver, innleveringer, m.m. registreres her. Foresatte som trenger brukernavn og passord kan henvende seg til skolen om dette.

Smartboard: Alle klasserom er utstyrt med Smartboard. Dette er en elektronisk tavle som gir en lærer utallige muligheter til å variere undervisning og formidling av fagstoff. Det forventes at lærere som jobber ved Longyerabyen skole kan bruke Smartboard. Skolen besørger kurs og opplæring for ansatte som trenger det.

Datamaskiner: Alle elevene i videregående skole og ungdomsskolen har egen bærbar datamaskin. Det er nok bærbare datamaskiner og klientmaskiner på skolen forøvrig til å dekke elevenes behov for dette. Datamaskiner brukes ofte i undervisningssammenheng.