Skolen tilbyr spansk, engelsk fordypning og norsk fordypning. Det betyr at elever som har begynt med et annet fremmedspråk og flytter til Longyearbyen etter at eleven har begynt på ungdomstrinnet, må velge engelsk fordypning eller norsk fordypning. Vi gjør oppmerksom på at dette betyr at eleven må ha 3 år med fremmedspråk på videregående studieforberedende utdanningsprogram.