Fastboende elever kan søke om skoleplass ved skolens videregående avdeling. Utenlandske elever må ha oppnådd kompetansemål på nivå 3 i læreplan for grunnleggende norsk for å få skoleplass.

Longyearbyen skole har i en årrekke tilbudt skoleplass til elever som ikke er fastboende i Longyearbyen. Skolen formidler leie av hybel til fastlandselever. Disse såkalte ”fastlandselevene” kan tas opp som elever på Vg2 eller Vg3 på skolens videregående avdeling. Ordningen er ment å bidra positivt til både skole- og ungdomsmiljøet. I tillegg til at søkere vurderes på bakgrunn av faglig styrke (karaktersnitt 4 eller høyere og lite fravær), er det å være ansvarsbevisst, selvstendig, utadvendt og engasjert viktige søkerkriterier. Fastlandselever må ha høy sosial kompetanse og positive fritidsinteresser.

Et skoleår på Svalbard – en opplevelse i seg selv!

  • Små elevgrupper og et godt læringsmiljø
  • En annerledes skolehverdag i en 1.-13. skole
  • Egenartet og spennende natur med unike turmuligheter
  • Godt aktivitetstilbud innenfor idrett
  • Rikt kulturliv
  • Særegne opplevelser i mørketid og midnattssol
  • Sosialt miljø og hyggelige mennesker

Kan du tenke deg et skoleår på videregående trinn ved verdens nordligste skole - slik går du frem om du vil bli "fastlandselev":

Vitnemål fra grunnskolen, karakterutskrift fra første halvår inneværende skoleår hvis du søker Vg2 og fra Vg1 samt første halvår Vg2 hvis du søker skoleplass på Vg3 legges ved utfylt søknadsskjema. I tillegg til søknaden skal du skrive en presentasjon der du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker å gå på skole på Svalbard. To voksenpersoner som kjenner deg godt, men som ikke er i familie med deg (for eksempel lærer, trener eller venn av familien), skal dessuten skrive en uttalelse/anbefaling som sendes direkte til skolen.


Mangelfulle søknader blir ikke vurdert. Aktuelle søkere og deres referanser vil bli kontaktet for intervju.

Søknadsfrist er 1. mars dette året.

Longyearbyen skole
v/avdelingsleder videregående avdeling
Postboks 350
9171 Longyearbyen

Ta gjerne kontakt direkte med leder for videregående avdeling per e-post: Postmottak.skolen@lokalstyre.no eller telefon 79 02 21 50 dersom du ønsker mer informasjon.

Lenker til aktuelle nettsteder:

www.lokalstyre.no

www.sysselmannen.svalbard.no

www.unis.no

www.svalbard.com

www.svalbard.net