Nå er det anbefalt å unngå å ha gjester i hjemmet. Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar.

Regler dersom et arrangement likevel må avholdes:

 • Maks fem personer, eller alle i samme husstand, på private sammenkomster utenfor hjemmet, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Unntak for barn i samme kohort.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. 
 • Maks 50 personer i begravelser/bisettelser, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Her finner mer infomasjon om Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster (Helsenorge.no)

 


Viktig melding! Innholdet under er delvis utdatert grunnet nye smitteverntiltak i perioden 4. - 19. januar.

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, men det er mulig å feire og møtes dersom vi følger noen råd og restriksjoner.

Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. 

Smittevernrådene er viktige

De tre overordnede rådene for å unngå smitte gjelder også når vi har arrangementer, feiringer og andre sammenkomster:
 • Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk
 • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig eller de som er dine nærmeste*
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit

*Hvem som er dine nærmeste bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid. For de fleste vil «de nærmeste» være de du bor med, en kjæreste eller den aller nærmeste familie, for andre ens nærmeste venn.

Du kan ikke delta på sosiale samlinger eller arrangement dersom:
 • Du er syk.
 • Du er i karantene eller isolasjon.

Unngå klemmer og håndhilsing

Vi må hilse og gratulere uten klemmer og håndhilsing. Det kan være fint å minne gjestene på dette på forhånd.

Arrangement på offentlig sted

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement.

Hva menes med arrangement og offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Definisjonen på arrangement omfatter:

 • Idrettsarrangement (ikke treninger).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol.
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Varemesser og midlertidige markeder. Gjelder ikke loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner.

Private sammenkomster kommer også under definisjonen av arrangement. Dette omfatter:  

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Privat sammenkomst på offentlig sted

Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn 20 personer.

Du må være oppmerksom på at det er forskjellige regler for en seremoni og en privat sammenkomst etter seremoni. Dette kan gjelde på for eksempel en dåp, bryllup eller begravelse. Det er også forskjellige regler når et seminar går over til å bli et julebord med alkoholservering.

Offentlig arrangement innendørs

På et innendørs arrangement på offentlig sted, uten fastmonterte seter kan du ha maksimalt 50 deltakere tilstede.
På et innendørs arrangement på offentlig sted, med fastmonterte seter, kan du ha maksimalt 200 deltakere tilstede.
Innendørs arrangement på offentlig sted kan for eksempel være på kino, teater, seminar eller religiøs seremoni.
 
Offentlig arrangement utendørs

På offentlig sted utendørs, hvor det er fastmonterte seter, er det lov å ha opp til 600 deltakere. Arrangøren må sørge for at deltakerne holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer. Til enhver tid skal det være minst to meters avstand mellom de forskjellige gruppene.

Det skal være minst én meter mellom alle personene innad i gruppene på 200 personer.

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.

 • Deltakerne skal ha minst én meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Deltakere som tilhører samme husstand eller samme barneskole- og barnehagekohort må ikke ha én meter avstand.*
 • Det må utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Det er krav om bordservering av alkohol på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Lokaler med skjenkebevilling har skjenkestopp ved midnatt og kan ikke slippe inn gjester etter klokken 22. 
 • Se også råd om mat- og drikkeservering.

* Dersom de sitter i fastmonterte seter, skal de ved billettsalg og ankomst få seter som har avstand. Etter at de har ankommet og funnet setene sine, kan de som bor sammen, sette seg nærmere hverandre.

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares mellom utleier og leietaker før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Ved private arrangement, for eksempel en konfirmasjon på et grendehus, er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør. Dersom du skal ha bryllupsfeiring på et hotell eller liknende er det mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Regler for steder som har fastmonterte seter

Deltakere på arrangementer som har fastmonterte seter skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre, etter ankomst.

Regjeringen har svart på en rekke spørsmål knyttet til arrangementer og stenging av enkelte virksomheter. Disse spørsmålene og svarene til dem kan du lese hos regjeringen.no.

Sammenkomst på privat sted

Det er anbefalt å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Det er derfor anbefalt å utsette å ha besøk nå. I private hjem, hager eller hytter er det ikke anbefalt å samle flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. Det er to unntak til denne anbefalingen:

 • Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at du kan få besøk av en hel husstand, selv om de har mange barn.
 • Dersom alle gjestene er fra samme barnehage- eller barneskolekohort.

Du kan ikke regne et par eller en husstand som én gjest. På grunn av smittesporing er det lurt å begrense hvor mange ganger du enten har gjester på besøk eller drar til noen andre.

Hvordan gjennomføre en sammenkomst på privat sted

 • Det bør være minst én meter mellom gjestene. Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme husstand eller samme barnehage- eller barneskolekohort.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Ikke inviter flere enn du har god plass til.
 • Ha oversikt over hvem som er på stedet til enhver tid.
 • Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.
 • Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Les mer om sammenkomst på privat sted på helsenorge.no