Fraværsgrensen - gjelder for elever i videregående skole

Fra august 2022 vil fraværsreglene gjelde som normalt. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en av foreldrene for å dokumentere fravær av helsegrunner.
Elevene har i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle undervisningstimer. Dersom eleven ikke møter opp til timen, vil fraværet kunne få betydning for retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (reglene om fraværsgrensen) og for fraværet som føres på elevens kompetansebevis og vitnemål (reglene om føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål). 

For mer informasjon se udir.no sine hjemmesider


 

 

 

Regjeringen klargjør regelverket for skole og barnehage på Svalbard

Regjeringen klargjør nå regelverket for hva slags barnehage- og skoletilbud det skal være på Svalbard.

Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av svalbardpolitikken som hele Stortinget har sluttet seg til. Svalbardpolitikken er tydelig på at rettighetene der skal være begrenset sammenlignet med Fastlands-Norge.

Les mer på regjeringen.no

Kontaktinformasjon til skolens helsesykepleier

Kontaktinformasjon til skolens helsesykepleier

Guro Sandvik Bredli
tlf. mobil, 468 53 791

Hun vil være på skolen tirsdager og fredager fra kl. 08:00-15:00.

Send e-post, trykk her