Oppstart skoleskyss mandag 25.10.2021

Mandag 25.10.2021 starter vi med skolebuss.Siste dag med skyss til skolen vil være feb/mars 2022. Vi vil komme tilbake med nøyaktig dato. Vi tar forbehold om endringer. Eventuelle endriner vil bli varslet.
For mer informasjon om tidspunkter og bussholdeplasser se vedlagte vedlegg.

Informasjon om skoleskyss 2021-2022.pdf
Kart over ruter og buss stopp skoleskyss 2021-2022.pdf


 

 

Fraværsregler gjeldende fra 11. oktober 2021

Regjeringen har f.o.m. 11. oktober gjeninnført de ordinære fraværsreglene for ungdomstrinn og videregående. Det innebærer bl.a. at det ikke lenger er tilstrekkelig med egenmelding/melding fra foresatte ved sykefravær, og eleven må ha legeerklæring. Longyearbyen sykehus er innforstått med dette og det skal ikke være noen problemer med å få legeattest ved sykdom.

For øvrig gjelder de grunnleggende smittevernrådene fortsatt:
- Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

- God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

- Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

For mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet finner du her
 

  

 

 

Samtykkeskjema for foresatte - vaksinering av barn som ikke har fylt 16 år

Samtykkeskjema for foresatte -vaksinering av barn som ikke har fylt 16 år finner du her

Longyearbyen skole og smittevern

Velkommen tilbake til nytt skoleår

Smittevern

Denne høsten starter vi på grønt nivå som innebærer vanlig organisering av klasser og skolehverdagen.  Longyearbyen har fremdeles ikke hatt smitte og det er vi glade for. Det er likevel viktig at vi opprettholder smitteverntiltakene som gjelder for alle voksne og barn i skolen:

            • God hånd- og hostehygiene.

            • Unngå håndhilsing og klemming.

            • Holde seg hjemme ved nyoppståtte symptomer og sykdom, og ha lav terskel for å teste seg.

Mer om skolestart 2021 kan dere lese her på FHI sine sider.

Vaksinering

Før sommerferien var 3 av 4 av den voksne befolkning over 18 år vaksinert. Denne høsten ventes det flere nyinnflyttede til Longyearbyen og sykehuset melder at vaksinering av denne gruppen blir i løpet av september.

Sykehuset følger de nasjonale retningslinjene når det gjelder vaksinering inntil noe annet blir bestemt, det vil si at barn og unge under 18 år ikke er prioritert.

Ifølge nasjonale retningslinjer vil barn med underliggende sykdommer over 12 år få tilbud om vaksine.

Er det noen som har spørsmål utover dette, kan vakthavende lege kontaktes.

Håper vi klarer fortsatt å holde oss smittefri ved å følge Isbjørnars koronavettregler.
Ønsker dere en god og smittefri skolestart!

Med vennlig hilsen
Anne Jahre
sektorsjef oppvekst og kultur

 3WgjbvjF 6aiPRkNgNARGQ 2A 0BEZDYDQERkAIAABAELAvS 1N kAAAAABJRU 5ErkJggg==

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Jeg har «åpen dør» og elever og ansatte kan komme innom uten avtale.

Ukeplan for skoleåret 2021-2022

Mandag: helsestasjonen, sykehuset
Tirsdag: kl.08:30-15:00, skolen
Onsdag: kl. 08:30-15:00, skolen
Torsdag: kl. 09:45-15:00, skolen
Fredag: helsestasjonen, sykehuset
Endringer kan forekomme.

Tlf, 46 85 37 91
golin. johanne.grini@unn.no
Facebook:"Helsesykepleier Longyearbyen"

Skolehelsetjenestens program 2021-2022

1. trinn: Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med elev og foresatt hos helsesykepleier og lege.

2. trinn: Vaksine mot Polio-Difteri-Stivkrampe-Kikhoste. 

3. trinn: Høyde og vekt måling etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, og individuelle helsesamtaler.

4. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

5. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. Samtale om pubertert i jente- og guttegrupper.

6. trinn: MMR-vaksine. Helseundervisning og individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

7. trinn: HPV-vaksine for jenter og gutter, 2 doser.

8. trinn: Undervisning i hverdagsmestring, psykisk helse. Høyde og vekt måling etter anbefalinger fra Helsedirektoratet. Individuell samtale om trivsel, skole, hjem, fritid. Individuelle helsesamtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

9. trinn: Seksualitetsundervisning ved Medisinernes seksualopplysning (MSO).

10. trinn: Boostrix polio .Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio. Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

Videregående avdeling
1. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

2. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

3. trinn: Tilbud om meningokokkvaksine mot hjernehinnebetennelse. Denne vaksinen tilbys på tvers av trinnen da vgs elever har tett kontakt.

Helsesykepleier vil i tillegg på tvers av alle trinnene ha undervisning, oppfølging og veiledning innen:

  • pyskisk helse
  • seksualundervisning
  • pubertertundervisning
  • overgang mellom videregående skole og høyere utdanning.


Undervisning, oppfølging og veiledning utover fast program tilbys etter behov og helsesykepleiers kapasitet. Elever, foresatte, lærere og andre samarbeidende instanser kan kontakte skolehelsetjenesten.

Endringer kan forekomme!

Jeg gleder meg til å samarbeide med dere!

 

Diverse skjemaer

Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.