Regjeringen klargjør regelverket for skole og barnehage på Svalbard

Regjeringen klargjør nå regelverket for hva slags barnehage- og skoletilbud det skal være på Svalbard.

Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av svalbardpolitikken som hele Stortinget har sluttet seg til. Svalbardpolitikken er tydelig på at rettighetene der skal være begrenset sammenlignet med Fastlands-Norge.

Les mer på regjeringen.no

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Jeg har «åpen dør» og elever og ansatte kan komme innom uten avtale.

Ukeplan for skoleåret 2021-2022

Mandag: helsestasjonen, sykehuset
Tirsdag: kl.08:30-15:00, skolen
Onsdag: kl. 08:30-15:00, skolen
Torsdag: kl. 09:45-15:00, skolen
Fredag: helsestasjonen, sykehuset
Endringer kan forekomme.

Tlf, 46 85 37 91
golin. johanne.grini@unn.no
Facebook:"Helsesykepleier Longyearbyen"

Skolehelsetjenestens program 2021-2022

1. trinn: Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med elev og foresatt hos helsesykepleier og lege.

2. trinn: Vaksine mot Polio-Difteri-Stivkrampe-Kikhoste. 

3. trinn: Høyde og vekt måling etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, og individuelle helsesamtaler.

4. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

5. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. Samtale om pubertert i jente- og guttegrupper.

6. trinn: MMR-vaksine. Helseundervisning og individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

7. trinn: HPV-vaksine for jenter og gutter, 2 doser.

8. trinn: Undervisning i hverdagsmestring, psykisk helse. Høyde og vekt måling etter anbefalinger fra Helsedirektoratet. Individuell samtale om trivsel, skole, hjem, fritid. Individuelle helsesamtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

9. trinn: Seksualitetsundervisning ved Medisinernes seksualopplysning (MSO).

10. trinn: Boostrix polio .Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio. Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

Videregående avdeling
1. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

2. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

3. trinn: Tilbud om meningokokkvaksine mot hjernehinnebetennelse. Denne vaksinen tilbys på tvers av trinnen da vgs elever har tett kontakt.

Helsesykepleier vil i tillegg på tvers av alle trinnene ha undervisning, oppfølging og veiledning innen:

  • pyskisk helse
  • seksualundervisning
  • pubertertundervisning
  • overgang mellom videregående skole og høyere utdanning.


Undervisning, oppfølging og veiledning utover fast program tilbys etter behov og helsesykepleiers kapasitet. Elever, foresatte, lærere og andre samarbeidende instanser kan kontakte skolehelsetjenesten.

Endringer kan forekomme!

Jeg gleder meg til å samarbeide med dere!

 

Diverse skjemaer

Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.